V središču

Kako ukrepati, ko ne prejmemo odgovora na vlogo


Moderatorji: andreja, renata

Uporabniški avatar

udomačen tiger
udomačen tiger

Prispevkov: 14125

Pridružen: Ne avg 15, 2010 12:11 pm

Odgovor Če sep 02, 2010 10:08 am

Kako ukrepati, ko ne prejmemo odgovora na vlogo

Avtor: Marjeta

Upravni organi in nosilci javnih pooblastil, na katere naslavljamo vloge, morajo nanje odgovoriti v predpisanem roku. Velikokrat pa se žal zgodi, da odgovora ne prejmemo. Pogledali si bomo, kdo so zavezanci, kakšne so njihove obveznosti, rok za odgovor, kako ukrepati, ko nam ne odgovorijo. Na tem mestu ne bomo obravnavali postopka o dostopu do informacij javnega značaja, saj si prispevek na to temo lahko preberete tukaj.

Zavezanci
Uredba o upravnem poslovanju ureja med drugim tudi komunikacijo s strankami. Uredba velja za organe državne uprave (npr. Vurs), uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (občine) ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge (npr. zavetišča), če ni s to uredbo in z drugimi predpisi določeno drugače (2. odstavek 1. člena).

Molk organa
Organ, ki vodi upravni postopek, je dolžan zadeve reševati v rokih, ki jih za posamezni postopek predvideva zakon in ustrezni podzakonski predpisi. Če organ o zadevi ne odloči v predpisanem roku, gre za molk organa. Stranka oziroma druga upravičena oseba ima pravico do pritožbe, saj molk organa pomeni isto, kot da bi bila izdana negativna odločitev, torej odločitev, ki je nji v škodo (225. člen Zakona o splošnem upravnem postopku).

Rok
Organ mora odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če je iz njihove vsebine razvidno, da so šikanoznega značaja, da torej pošiljatelj želi organu namerno povzročati neprijetnosti oz. nevšečnosti. Rok za odgovor na dopise je 15 dni po prejemu, če je iz dopisa razviden naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o nadaljnjem ukrepanju/postopanju in o realnem roku za odgovor (1. odstavek 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju).

Najpogosteje se srečujemo z molkom Vursa v zvezi z obveščanjem prijavitelja v inšpekcijskem postopku (po 24. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru). Nič redkejši niso primeri, ko nam odgovorov na naša vprašanja ne posredujejo občine in zavetišča.

Pritožba na Inšpektorat za javno upravo
Za reševanje pritožb zaradi molka organa je pristojen Inšpektorat za javno upravo (IJU je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo). IJU izvaja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in nad izvajanjem drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke (npr. Zakon o inšpekcijskem nadzoru), uredbe, ki ureja upravno poslovanje in zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

Pritožba mora vsebovati [ (glej tudi Vloge):
- Podatke o vlagatelju: ime, priimek, naslov (e-poštni naslov);
- Naslovnika: Inšpektorat za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, gp.iju@gov.si
- Kraj in datum;
- Zadevo (Pritožba zaradi molka organa);
- Navedbo zadeve s kratkim opisom;
- Navedbo organa, na katerega ste naslovili vlogo;
- Način posredovanja vloge;
- Datum poslane vloge;
- Zahtevek: prošnja, da posredujejo pri organu in dosežejo, da ta izpolni svojo zakonsko obveznost in na dopis odgovori;
- Dokaze: kopija poslane prijave, iz katere so razvidni podatki o pošiljatelju, naslovniku in datumu pošiljanja (Gmail ima opcijo »Prikaz podrobnosti«, skopiramo vse skupaj v word in priložimo Pritožbi);
- Podpis.
-----------------------------

Primer 1:
Spoštovani!
Dne 1.1.2010 sem na Vurs OU Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, OU-Koper.VURS@gov.si po elektronski pošti naslovila prijavo kršitve Zakona o zaščiti živali, v kateri sem jih prosila, da me obveščajo v skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Odgovora vse do danes (2.2.2010) nisem prejela. Prosim vas, da ukrepate pri organu in dosežete izpolnitev obveznosti iz predpisov. Prilagam vam kopijo poslane elektronske pošte, iz katere so razvidni podatki o naslovniku in datumu pošiljanja.
Hvala.
Podpis

Kopija poslane elektronske pošte:
od Meta Presečnik cvetjevjeseni@gmail.com
za: OU-Koper.VURS@gov.si
datum 01. januar 2010 11:19
zadeva Prijava kršitev zakona o zaščiti živali v Portorožu
poslano od gmail.com
Vsebina prijave...

Primer 2:
Dne 1.1.2010 sem na Občino Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, na njihov e-poštni naslov obcina.kranj@kranj.si naslovila dopis z vprašanji glede urejanja problematike prostoživečih mačk v občini. Odgovora po enem mesecu še nisem prejela. Prosim vas, da ukrepate pri organu in dosežete, da odgovori na moj dopis. Prilagam vam kopijo poslane elektronske pošte, iz katere so razvidni podatki o naslovniku in datumu pošiljanja.
-------------------

Tudi za Inšpektorat za javno upravo velja rok iz 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju – 15 dni.
Inšpektorat bo na organ, ki je v molku, naslovil dopis, v katerem ga bo pozval, naj odgovori na našo vlogo v roku 15 dni, vam pa ga bo poslal v vednost. Če se organ kljub pozivom Inšpektorata ne odzove, ponovite postopek, dokler ne prejmete zahtevanega odgovora.

čvekava papiga
čvekava papiga

Prispevkov: 491

Pridružen: Sr dec 29, 2010 7:24 am

Odgovor To jan 04, 2011 5:48 pm

Re: Kako ukrepati, ko ne prejmemo odgovora na vlogo

Morda le še dodatek - kadar gre za zahtevanje dokumentov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, se v primeru, da organ ne odgovori, pošlje pritožba Informacijskemu pooblaščencu zaradi molka organa.

Vrni se na Pravni svetovalec

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.