V središču

Vloge


Moderatorji: andreja, renata

Uporabniški avatar

udomačen tiger
udomačen tiger

Prispevkov: 14125

Pridružen: Ne avg 15, 2010 12:11 pm

Odgovor Če sep 02, 2010 9:32 am

Vloge

Avtor: Marjeta

Po vsebini so vloge različne, vendar imajo skupne značilnosti, ki si jih velja zapomniti za boljše razumevanje postopkov, s katerimi se živalovarstveniki pogosto srečujemo. Pogledali si bomo samo stvari, ki so pomembne za naše delo.

Kaj so vloge
Določbe o vlogah vsebuje Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v poglavju o občevanju organov in strank. Vloge so zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se obračamo na organe (1. odstavek 63. člena ZUP). Niso pa vloge tista pisanja, ki jih upravni organ pošilja strankam in drugim (npr. obvestila, s katerimi se obvešča prijavitelja v postopku, odločbe, sklepi...).

Pisne in ustne vloge
Vloge lahko vložimo pisno ali ustno. Pisne vloge so lahko v fizični ali elektronski obliki. Pisna vloga v fizični obliki je napisana ali natisnjena in lastoročno podpisana, vloga v elektronski obliki pa se posreduje preko elektronske pošte ali drugače (2. odstavek 63. člena ZUP). Vloga se lahko vloži tudi na predpisanem ali drugače pripravljenem obrazcu (3. odstavek ZUP). Tak primer je Izjava o najdbi živali, za katere imajo nekatere občine pripravljene obrazce. Vloga v ustni obliki se vloži pri organu na zapisnik (6. odstavek 63. člena).

Komu izročimo vlogo
Vlogo izročimo organu, ki je pristojen za sprejem. Fizične vloge se lahko vloži vsak delavnik med poslovnim časom, elektronske po elektronski poti pa ves čas (1. odstavek 64. člena). Ustne vloge praviloma vlagamo med poslovnim časom organa oziroma tudi med organiziranim dežurstvom, če tako terja narava stvari. Tak primer je najdba zapuščene in poškodovane živali pozno zvečer, ko moramo poklicati dežurnega uradnega veterinarja in zavetišče.
Najlažje in najbolj ekonomično je pošiljanje vlog (prijav, zahtev) po elektronski poti. Poleg tega so na tak način poslane vloge lahko dostopen dokaz (ni nam potrebno shranjevati kopij fizičnih prijav in povratnic) – z enim klikom imamo pred sabo dokaz o poslani prijavi oziroma zahtevi na določen naslov (organa) in čas pošiljanja, ki ga bomo uporabili, če nam organ ne bo odgovoril v predpisanem roku (več o tem tukaj) .
Če organ ni pristojen za sprejem vloge, ki jo vlagamo osebno (ustno ali pisno v fizični obliki), nas uradna oseba na to opozori in napoti k pristojnemu organu. Če vložnik kljub temu zahteva, da se njegova vloga sprejme, je uradna oseba dolžna to storiti. Takšno vlogo organ s sklepom zavrže zaradi nepristojnosti (3. odstavek 65. člena). Vloge, ki jih organ dobi po pošti ali elektronski poti in za njih ni pristojen, ni pa nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, pošlje brez odlašanja pristojnemu organu in to sporoči stranki (4. odstavek 65. člena). Tak primer je vlaganje zahteve za dostop do informacij javnega značaja pri območnih uradih Vursa glede informacij, s katerimi razpolaga zavetišče (npr. evidence zavetišča o oskrbovanih živalih) oziroma prijavljanje kršitev predpisov o zaščiti živali zavetišču, namesto Vursu.

Sestavine vloge
Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava. Predvsem pa mora obsegati (66. člen):
- Osebno ime in naslov vlagatelja, elektronski naslov
- Naziv, naslov organa, kateremu se pošilja
- Kraj in datum
- Zadevo, katere se tiče,
- Zahtevek oziroma predlog,
- Navedbo o tem, kje je morebitni zastopnik oziroma pooblaščenec,
- Podpis
V kolikor vlogo vlaga društvo, naj bo v vlogi naveden sedež društva in ime osebe, ki ima pooblastilo za pošiljanje vlog (kar je stvar dogovora znotraj vsakega društva) ter navedbo njegove funkcije v društvu (predsednik, podpredsednik itd.).
Določena upravna področja lahko urejajo posebni predpisi, ki drugače urejajo upravni postopek. Tak primer je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki ureja inšpekcijski postopek. ZIN tako glede vlog določa, da mora inšpektor obravnavati tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne (2. odstavek 24. člena). Anonimne prijave pa imajo svoje pomanjkljivosti – prijavitelj namreč ne more zahtevati, da ga uradni veterinar obvešča o ugotovitvah glede prijave.
V ostalih primerih pa se z nepopolnimi (glede obveznih sestavin) in nerazumljivimi vlogami postopa po 67. členu ZUP. Organ mora v roku 5 dni zahtevati, da se pomankljivosti odpravijo in določiti vložniku rok, v katerim jo mora popraviti. Če stranka pomanjkljivosti v roku ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.

Rok za odgovor
Roki za odgovor na prejete vloge se razlikujejo glede na postopek. Za naše potrebe je dovolj, da poznamo 2 roka:
1. 20 dni po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (23. člen) – ko na organ naslovimo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
2. 15 dni po Uredbi o upravnem poslovanju (1. odstavek 18. člena) – v vseh drugih zadevah (npr. Zahteva po obveščanju prijavitelja v postopku in odgovori občin, zavetišč in Vursa na ostala naša vprašanja).

Rok se začne šteti prvi naslednji dan (četudi je to nedelja ali dela prost dan) in se izteče s potekom prvega naslednjega delavnika, v kolikor je zadnji dan roka nedelja ali praznik (100. in 101. člen ZUP).

čvekava papiga
čvekava papiga

Prispevkov: 491

Pridružen: Sr dec 29, 2010 7:24 am

Odgovor To jan 04, 2011 5:44 pm

Re: Vloge

Hej,

samo en popravek - kadar gre za zahtevo po ZDIJZ (torej po informaciji javnega značaja), je rok za odgovor organa 20 delovnih dni.

Morda le še opozorilo - po ZDIJZ se lahko zahteva le dokumente in ne tudi postavlja vprašanja. Seveda pa se lahko zahteva dokumente, iz katerih izhaja odgovor na določeno vprašanje. Npr. lahko se po ZDIJZ od določenega organa zahteva dokument, iz katerega izhaja, kako je bila oskrbljena določena žival, ne more pa se zahtevati odgovor na to vprašanje.

Vrni se na Pravni svetovalec

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.