Odgovor Pe feb 14, 2014 2:15 pm

Preverjanje podatkov v CRP

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

Poziv lastnikom psov

Konec leta 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l.RS 98/2013). Nadzor nad cepljenjem proti steklini Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja tudi s pomočjo Centralnega registra psov, zato je za varovanje zdravja ljudi in živali pomembno, da so v Centralnem registru psov podatki pravilni. Z namenom, da bi del neurejenih podatkov uredili, Uprava v letu 2014 vsem, ki so v registru vpisani kot lastniki psov, pošilja izpise iz Centralnega registra psov.

V poslanem izpisu lastnike pozivamo, da preverijo podatke v registru in jih v primeru, da podatki v izpisu niso pravilni, napotimo, da podatke ustrezno uredijo v katerikoli veterinarski organizaciji s koncesijo za cepljenje psov proti steklini. Ob tem so vsi lastniki psov seznanjeni s spremembami predpisov v letu 2013. Lastniki, ki so v letu 2013 opravili cepljenje svojega psa oziroma psov, bodo hkrati obveščeni tudi o obveznosti ponovnega cepljenja.

Vsak pes v Republiki Sloveniji mora biti označen, vpisan v register psov in redno cepljen proti steklini.
Več informacij o obveznostih lastnika psa

Centralni register psov je register vseh psov v Republiki Sloveniji, v katerem se beležijo podatki o psu in njegovem lastniku. Register ni javno dostopen, lahko pa v del podatkov o svojem psu vpogledate preko spletne aplikacije, ki jo najdete na povezavi, kjer z vpisom številke čipa ali značke dostopate do naslednjih podatkov: številka mikročipa ali druga veljavna oznaka, datum rojstva psa, naslov lastnika psa, informacija o statusu psa (pes je živ, izgubljen, odjavljen, mrtev, drugo) ter datum zadnjega in naslednjega cepljenja psa. Če je psu z odločbo uradnega veterinarja dodeljen status nevarnega psa, se ob vpogledu v podatke o psu izpiše "nevaren pes".

Seznam pooblaščenih veterinarskih organizacij za cepljenje proti steklini, ki imajo dostop do Centralnega registra psov najdete tukaj: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhv ... nih_VA.pdf

vir:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sr ... 0c02eecba/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_pod ... ivali/psi/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_pod ... tke_o_psu/
"Some say I dream too big, I say they think too small." (Esther the Wonder Pig)