Odgovor Če sep 09, 2010 1:12 pm

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

http://www.uradni-list.si/1/content?id=98666
Ko gre za konje, krave, prašiče...