Odgovor Če sep 02, 2010 10:56 am

Oglasi živali s sporno vsebino-kako prijaviti kršitelje

Avtor: Marjeta

Vsak dan je v spletne oglasnike vnešenih več deset novih oglasov, v katerih se oglašujejo živali za oddajo. V mislih imam predvsem hišne (male) živali, vendar se tudi med oglasi za t.i. rejne živali, najdejo kršitelji. Naša dolžnost je pravilno ukrepati, ko naletimo na oglase, katerih vsebina je neustrezna oz. pri katerih gre za kršitev predpisov o zaščiti živali.

Kje
Največ oglasov za male živali najdemo na spletnih straneh http://www.bolha.com in http://www.podarimo.si, pa tudi v salomonovem oglasniku http://www.salomon.si v ustreznih rubrikah (male živali – podarim, prodam).

Kako ukrepati
Opravila, povezana s prijavljanjem kršiteljev, lahko razdelimo v 3 sklope:
• Pregledovanje oglasov, izbira spornih oglasov in shranjevanje podatkov (kopija in posnetek zaslona oglasa, slike)
• Komunikacija z lastnikom oz. kontaktno osebo z namenom pridobivanja podatkov
• Prijavljanje
Zaradi možnosti hitrega in enostavnega posredovanja podatkov preko elektronske pošte, si lahko delo razdelite in vsak sklop opravi druga oseba.


1. Pregledovanje oglasov, izbira spornih oglasov in shranjevanje podatkov (kopija in posnetek zaslona oglasa, slike)

Najpogostejše kršitve, na katere smo pozorni ob pregledovanju oglasov, so:

Oddaja premladih živali
Mačjih mladičev ni dovoljeno odvzeti od samice pred dopolnjeno starostjo 12 tednov (36. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali), pasjih pa 8 tednov (27. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali). Oddaja premladih mačjih mladičev je najpogostejša kršitev, ki jo najdemo med oglasi. Oglaševanje z namenom oddaje živali pred dopolnjeno predpisano starostjo ni v nasprotju s predpisi – pomembno je le, kdaj žival oddajo oz. jo želijo oddati. Če je v oglasu navedeno, da 7-tedenske mačje mladiče oddajo »takoj«, ni dvoma, da gre za kršitev. Tudi navedba, da je »nujno«, kaže na to. V veliko primerih pa ni jasno, ali žival samo oglašujejo, oddali pa jo bodo ob primerni starosti, ali jo želijo oddati takoj. Take je potrebno preveriti.

Produciranje nezaželenih živali
Na zgornjo kršitev se v določenih primerih navezuje tudi sum, da lastnik ravna v skladu s 1. odstavkom 11. člena Zakona o zaščiti živali, ki določa, da mora skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. Kršitev je kot prekršek določena v 6. točki 1. odstavka 46. člena ZZZiv, v navezavi s 3. odstavkom. Predpisana globa je 400-800 €.
Kdaj lahko upravičeno posumimo, da bi lahko šlo za to kršitev?
- Ko je mačka zunanja (preprečevanje parjenja z osamitvijo vsak mesec je težko izvedljivo)
- Ko vse mačke oddajajo in se jim zelo mudi
- Ko na podlagi pogovora z lasnikom pridobimo informacije, ki podkrepijo sum – o oskrbi in ravnanju z živalmi, ne načrtujejo sterilizacije, samica je ponovno breja, grožnje z usmrtitvijo itd.
Interpretacija, kdaj je žival nezaželena, je stvar uradnega veterinarja, ki odloča v postopku. Je tema, o kateri bomo še govorili, zavzemamo pa se za striktno presojanje. Vse pa že sedaj naprošam, da mi posredujete odgovore uradnih veterinarjev v konkretnih primerih na to temo.

Oddaja bolnih živali
Lahko naletimo tudi na slike živali za oddajo, iz katerih je jasno razvidno, da so živali bolne – recimo vnete oči pri mačjih mladičih. Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj ustrezno oskrbljene (1. odstavek 8. člena ZZZiv). Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je potrebna, in ustrezno nego bolnih, poškodovanih in onemoglih živali (18. člen ZZZiv). Opustitev zagotovitve veterinarske pomoči bolnim živalim je kot prekršek opredeljena v 12. zočki 1. odstavka 46. člena, v navezavi s 3. odstavkom. Predpisana globa je 400-800 €.

Grožnje z usmrtitvijo
Nekateri lastniki skušajo svoje živali oddati z grožnjami, da jih bodo v primeru neoddaje v določenem roku usmrtili. Usmrtitev zdravih živali je prepovedana in kazniva (gre za kaznivo dejanje Mučenja živali). Veterinarji zdravih živali ne smejo evtanazirati, zato lahko upravičeno pričakujemo drugačen način usmrtitve. Ker ne moremo vedeti, ali lastnik misli resno, ali pa si samo želi čim prej oddati žival, moramo oglas in grožnjo vzeti resno, ravno tako uradni veterinar. Tak način oglaševanja ni primeren, ukrepanje naj bo takojšnje.

Delno amputiranje udov
20. člen Zakona o zaščiti živali izrecno prepoveduje in šteje za mučenje popolno ali delno amputiranje telesnih delov (po domače kupiranje). Krajšanje uhljev je dopustno, če je poseg v korist živali -npr. označevanje prostoživečih mačk, zdravstvene indikacije (4. točka 2. odstavka 20. člena). Repe se lahko krajša pasjim mladičkov pasemskih psov (rodovniških, ne pa »čistokrvnih brez rodovnika«!), ki niso starejši od 5 dni, pri katerih se rep krajša v skladu s pasemskimi in kinološkimi standardi, ter psom, če je poseg v korist živali; navedene posege lahko opravi le veterinar (5. točka 2. odstavka 20. člena).

Ko naletimo na sporen oglas, naredimo posnetek zaslona (print screen).
Kratka navodila:
1. na monitorju nastavimo okna tako, kot jih želimo pokazati
2. na tipkovnici poiščimo tipko Prt Sc (ali Print Screen) in jo pritisnemo
3. odpremo program Slikar (Paint)ali drug program za delo s slikami (Photoshop)
4. V meniju Urejanje izberemo Prilepi ali uporabimo bližnjico na tipkah CTRL+V
5. uporabimo orodja za barvanje, da prekrijemo neželene dele, če je to potrebno (lahko tudi obrežemo)
6. Sliko shranimo
Shranimo si tudi podatke o viru oglasa (URL naslov).


2. Komunikacija z lastnikom oz. kontaktno osebo z namenom pridobivanja podatkov
Oglase s sporno vsebino je dobro preveriti. Od lastnika poskusimo dobiti uporabne informacije:
- Datum kotitve mladičev in kdaj lahko mladiča prevzamemo. Na podlagi teh podatkov izračunamo, pri kateri starosti oddajajo mladiče, če ni že v oglasu navedeno.
- Podatke o samici – ali je ponovno breja, kako preprečujejo rojstva (načrtujejo sterilizacijo), zakaj so se odločili imet mladičke in ali/kdaj so predvideni naslednji (mogoče imajo še kakšno nesterilizirano samico), kdaj so imeli prejšnje leglo...
- Kje so jim opravili kupiranje – tako lahko prijavimo še veterinarsko ambulanto, ki je poseg opravila.
- Drugo (odvisno od primera in pogovora)
Če je že na podlagi samega oglasa jasno, ali pa se med pogovorom izkaže, da gre za kršitev, poskusite od lastnika pridobiti naslov, na katerem se živali nahajajo. S pridobitvijo tega podatka olajšamo delo uradnim veterinarjem, do živali pridejo prej, poleg tega je podatek bistven za določitev pristojnega območnega urada Vursa.
Taktično komuniciranje po telefonu terja določeno spretnost, katere ne premoremo vsi. Če vam to delo ne gre od rok, prosite za pomoč kakšnega »zgovornega« prijatelja, ali pa se obrnite na našo ekipo.

3. Prijavljanje
Prijavo sestavimo po napotkih za Pisanje prijav. Dodati pa moramo še nekaj stvari:
1. Kopijo oglasa z razvidno vsebino, številko oglasa in kontaktnimi podatki (tiskan oglas)
2. Vir (url oglasa)
3. Posnetek zaslona (print screen oglasa)
4. Morebitne fotografije iz oglasa (shranimo ali pa naredimo print screen)


Kako naj zgleda prijava
- Podatke o vlagatelju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov;
- Naslovnika: Vurs OU
- Kraj in datum;
- Zadevo (Prijava kršitve zakona o zaščiti živali);
- Navedbo zadeve s kratkim opisom;
- Kopijo spornega oglasa in vir;
- Zahtevek o obveščanju o izvedenih ukrepih
- Podpis.
-----------------------------


Primer:

Meta Presečnik
Tavčarjeva 100
6666 Gmajna
cvetjevjeseni@gmail.com

Vurs OU Postojna
Kolodvorska cesta 5a
6230 Postojna
OU-Postojna.VURS@gov.si

Gmajna, 15.08.2010

Zadeva: Prijava kršitve zakona o zaščiti živali

Spoštovani,
na spletnem portalu http://www.blabla.si sem našla oglas, v katerem podarjajo mucke, ki so premlade, da bi se lahko ločile od matere, saj mladičev ni dovoljeno odvzeti od samice pred dopolnjenim 12 tednom starosti (36. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živalih). V oglasu je navedena starost mesec in pol, torej imajo 6 tednov.
Skrbi me tudi, ali lastnik deluje v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZZZiv, ki določa, da mora skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali, saj za mladiče očitno slabo skrbijo, jih oddajajo in se zato sprašujem, ali so sploh bili zaželjeni.

Kopiram vam vsebino oglasa:
Podarim: Mlade mucke
Številka oglasa: 613554
Pivka, 08.08.2010:
Podarim 4 mlade mucke, stare mesec in pol. Nujno.
Lokacija: Pivka [Notranjsko-kraška]
Kontakt: Fran Levstik, 041 111 222, Franky.Levstik@gmail.com
STAROST ŽIVALI / RASTLINE: en mesec in pol
Vir: http://www.blabla.si/blablabla

Prilagam vam tudi posnetke zaslona oglasov in fotografij.
S prijateljico sva poklicali na navedeno telefonsko številko in izvedeli naslov, na katerem se nahajajo: _________.

Prosim vas, da preverite stanje mačk in ukrepate po vaših pooblastilih. Želim, da me o izvedenih ukrepih kot prijavitelja obvestite v skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, in sicer po elektronski pošti na cvetjevjeseni@gmail.com.

Meta Presečnik